e-rekrut | MBMB

Sistem ini disediakan untuk memudahkan anda membuat permohonan jawatan di MBMB.Anda boleh mengemaskini dan menyemak status permohonan jawatan yang pernah dipohon.Bagi Iklan jawatan baru,Pemohon hendaklah membuat permohonan yang baru.

Segala iklan jawatan kosong di MBMB akan disediakan di dalam sistem ini.

Sila pastikan anda telah membaca Manual Pendaftaran sebelum membuat permohonan.

Log Masuk Utama